Найбільш успішні результати в побудові нових суспільно-економічних і соціальних відносин досягнуті в крупній федерації кооперативів «Мондрагон. Федерація «Мондрагон» являє собою маленьку державу в державі (держава майбутнього!). Немає тільки армії.
Mondragon

Мондрагон — загальна характеристика і принципи організації

Те, що почалося в 1956 році зі створення однієї маленької напівкустарної майстерні з ремонту побутових електроприладів, в якій працювало 25 чоловік, у цю мить є виробничим об’єднанням з більше ніж 160 фірм, на яких зайнято приблизно 60 тисяч працівників.

У 1997 році загальний обсяг продажів Мондрагона перевищив 5 мільярдів доларів США, майже половина яких була отримана на експорті. Фінансові активи федерації склали більше 7,5 мільярда доларів. В Іспанії підприємства Мондрагона є лідерами у виробництві побутових електроприладів і верстатів, і займають 3 місце в Європі серед постачальників запчастин для автомобілів.

Підприємства федерації виробляють також робототехніку, автоматичні лінії для автозаводів Форда і Рено, гірські екскаватори, супутникові антени, дорогі автобуси, металеві конструкції, прес-форми для різних виробів, обладнання для переробки і упаковки сільгосппродукції, вітрові двигуни і багато іншого.

Спеціалізовані фірми федерації займаються також технічним консалтингом і програмним забезпеченням. Мондрагон має сільськогосподарські товариства і мережу кооперативних супермаркетів (більше 300 магазинів), розкиданих по всій провінції Басків. Федерація будує будинки для своїх працівників і має велике число різноманітних технічних училищ, чотири з них університетського рівня, має науково-прикладний центр з трьох інститутів, страхові та фінансові установи.

Важливим показником роботи «Мондрагон» є те, що федерація взяла на себе соціальні та освітні функції.

Так, федерація будує будинки для своїх співробітників, має більше 100 загальноосвітніх шкіл і багато технічних училищ (з яких 4 — університетського рівня). Створено Прикладні центр з трьох інститутів, а також страхові та фінансові установи. Федерація сама здійснює пенсійне забезпечення своїх працівників (через «Народні каси»). Механізм роботи «Народної каси» являє собою синтез ринкового розвитку в інтересах працівників-співвласників підприємств федерації та планового, «директивного» розвитку в інтересах усього населення регіону, включаючи сім’ї працівників «Мондрагона». Народна каса разом з кооперативами фінансує створення навчальних і науково-дослідних закладів, будівництво будинків для працівників, дитячих будинків.

У федерації унікально високі показники зайнятості та оплати праці. За 44 роки з усіх фірм «Мондрагона» банкрутство зазнали лише 3 фірми. Для порівняння: у США після перших 5 років роботи «виживають» лише 20% фірм. Ще один важливий показник федерації — в ній немає корупції.

Також важливе досягнення — істотне поліпшення екологічних умов у районах, де зараз розміщуються підприємства федерації. Якщо раніше екологічні умови були поганими, то зараз — одні з найбільш благополучнихв Іспанії.

Яким же чином (за рахунок чого) були досягнуті такі вражаючі успіхи?

Засновник нового напряму в суспільно-економічному та соціальному розвитку священик Хосе Марія Арізмендаріетта в якості головних висунув гасла: «Хто не працює, той не володіє, а володіє той, хто працює» і «Продукт праці — приватна власність його творця».

У «Мондрагоні», як і в більшості інших підприємств, що належать працівникам, реалізуються два фундаментальних права вільних людей: право власності кожного працівника на продукт своєї праці і право вирішального голосу в управлінні структурами, членом яких є працівник-співвласник. Право це реалізується виборами на виробничій основі, можливістю відкликати депутатів та керівників, проводити референдуми з будь-яких питань у будь-яких структурах.

Головні особливості роботи федерації «Мондрагон»:

 • Прибуток підприємства ділиться між працівниками;
 • Частина, яка вкладається у розвиток виробництва, записується на індивідуальні рахунки працівників (залишається їх власністю);
 • З індивідуальних рахунків працівники отримують відсотки (так само, як у банку), гроші по них вилучаються працівниками при звільненні з підприємства;
 • На підприємствах немає жодних акцій;
 • Повна демократія при вирішенні питань підприємства: одна людина — один голос!
 • Для фінансування підприємств (і їх створення) у федерації організований спеціальний банк «Нова робоча каса».

Нова робоча каса і Підприємницький відділ

«Нова робоча каса» в 1990-ті роки мала вже 6 млрд. доларів і 250 філій по всій Іспанії. Для розширеного відтворення був створений підприємницький відділ,
який поділений на 7 підрозділів:

 • Дослідницький центр;
 • Промисловий відділ;
 • Сільськогосподарський відділ;
 • Консалтинговий відділ;
 • Аудиторський відділ;
 • Інформаційний відділ;
 • Відділ міського будівництва.

Науково-дослідні установи

У федерації «Мондрагон» створені науково-дослідний і конструкторський інститути, а також — два наукових кооперативи.

Навчальні заклади

У федерації — більше 100 початкових шкіл, якими керують спільно вчителі та батьки. Також є 14 коледжів, з яких 4 — університетського рівня. Їх спеціалізація: інженерна, бізнес, менеджмент, соціальні програми і педагогіка. Народна каса фінансує навчання кооперативної молоді в кращих університетах Європи. Науково-конструкторські інститути федерації забезпечують підвищення кваліфікації. Створені курси підвищення кваліфікації.

Вирішення соціальних проблем

Для вирішення соціальних проблем у федерації «Мондрагон» створена Соціальна Рада. При раді створено самостійні страхові та пенсійні компанії. Зокрема, вирішуються сімейні проблеми. Так, для малолітніх дітей працівників створено мережу дитячих садків. Також вирішуються проблеми з працевлаштування жінок, яких в Іспанії неохоче беруть на роботу приватні підприємства. Створені кооперативи з приготування їжі і з доставки її додому, в установи, в ресторани, дитячі садки, школи та інше.

Причини високої конкурентоспроможності підприємств федерації

Головною причиною високої конкурентоспроможності федерації «Мондрагон» є те, що продуктивність праці в ній на 15-25% вище, ніж на приватних підприємствах. Це пов’язано, зокрема, з тим, що у зв’язку із зацікавленістю всіх працівників у підвищенні ефективності виробництва у федерації відзначаються значно вищі активність та ініціативність працівників порівняно з приватними підприємствами.

Стратегії формування нової суспільно-економічної формації

Встановлення зазначених вище закономірностей розвитку природи і суспільства, а також наявний практичний досвід дозволяють сформулювати такі стратегії побудови нової суспільно-економічної формації.

Стратегія ефективного суспільного розвитку в новій суспільно-економічної формації реалізується в моделі «самоволодіння та самоврядування» , що вже реалізовано у великої іспанської федерації кооперативів «Мондрагон». Нова форма організації підприємств дозволяє вирішити економічні і найважливіші соціальні проблеми (розвиток середнього класу, зменшення розриву між багатими і бідними, знищення корупції та ін.).

Федерація кооперативів «Мондрагон» може служити моделлю нової суспільно-економічної формації, «оскільки вона має великими перевагами як перед приватними підприємствами, так і перед державними. Ці переваги полягають у вищій продуктивності праці, підвищенні її якості та безпеки, у забезпеченні гідних умов та оплати праці, у гарантіях соціальної забезпеченості працівників, а також — у кращих екологічних умовах життя та роботи.

В Україні є сприятливі об’єктивні і суб’єктивні чинники для побудови нової, більш прогресивної суспільно-економічної формації. Але для розвитку цієї нової, більш прогресивної суспільно-економічної та соціальної форми організації суспільства необхідна спеціальна і повна законодавча база, яку має забезпечити держава (вона буде висуватися та лобіюватися вже на 2 та 3 етапі) після здійснення закладки фундаменту Укр Мондрагони (створення Г.О., що буде фундаментом майбутньої корпорації). Укр Мондрагон має бути дещо більшим (ширщим) обєднанням ніж у басків і складатися з трьох основ: виробники (де працівники співвласники); виробники в особі малих підприємців та споживачі продукції.

Цілком очевидно, що країна, яка першою в повній мірі забезпечить (законодавчий та організаційний) перехід до зазначеної нової суспільно-економічної формації, отримає величезні переваги і забезпечить своїм громадянам високі стандарти життя і діяльності.

Історичні традиції кооперативного способу господарювання в Іспанії та Україні близькі. Кооперативний рух є притаманний українцям і він не вступає в протиріччя з українським вмінням господарювати. Отже, саме в Україні є сприятливі об’єктивні і суб’єктивні чинники для побудови нової, більш прогресивної суспільно-економічної формації. Використання цієї можливості залежить в першу чергу від свідомих зусиль населення, а потім вже від законодавчих і адміністративних структур.

З урахуванням колективних традицій українського суспільства, побудову та розвиток нового, найбільш ефективного і соціально спрямованого (кооперативного) товариства може стати новою національною ідеєю України.

Головне в Мондрагоні це її модель управління. Управління підприємствами здійснюється суто демократичним чином: працівники обирають менеджерів усіх рівнів, обираються, зрозуміло, і члени виробничих рад — законодавчо-контрольних органів. Вибори проходять на виробничій основі, тобто депутати обираються колективами виробничих підрозділів. Така система виборів дає можливість колективам обирати добре відомих їм людей і відкликати їх у разі поганої роботи. Часто застосовуються і референдуми з ініціативи як «знизу», так і «згори».

Мондрагон — модель управління

233
Спочатку все управління та координація проводиться — Конгресом корпорації — фактично її парламентом, що формується з представників всіх кооперативів. Конгрес збирається один-два рази на рік, і визначає стратегічний розвиток корпорації в цілому. Потім обирається Генеральна Рада — уряд корпорації. Одне з найважливіших завдань цієї Ради — спостереження за діяльністю Народної Каси на виконання стратегічних рішень Конгресу.

Паралельно з формуванням вищих владних органів, кооперативи були розбиті на 7 груп для спільного планування зайнятості, взаємодопомоги в маркетингу, надання правових послуг і т.і. Спочатку ці групи були створені на територіальній основі, по районах. В кінці 80-х років Конгрес корпорації прийняв рішення про переформування груп з територіального на виробничий, галузевий принцип, щоб полегшити виробничу кооперацію між фірмами, для більш успішного виконання складних контрактів.

У 1991 році була проведена чергова реконструкція структури управління корпорацією. Був встановлений пост Президента федерації. При Конгресі була створена Постійна Комісія з керівників груп та кооперативів, така собі президія парламенту. Цю Комісію, зокрема, зобов’язали висувати кандидатуру Президента для затвердження її у Конгресі.

У свою чергу Президенту було надано право пропонувати кандидатури членів Генеральної Ради (уряду), який став формуватися з віце-президентів та директорів промислових груп. Чому виконавчі органи формуються виключно з менеджерів? Та тому, що корпорація, хоча й близька до державного утворення, все-таки залишається виробничим об’єднанням.

Важливою службою корпорації є і Соціальна Рада, існуюча з кінця 60-х років у всіх кооперативах. Її прерогатива стежити за умовами праці та відпочинку, взаєминами між рядовими працівниками та менеджментом, та іншими соціальними проблемами. Тобто в її веденні є питання, близькі до тих, якими займаються профспілки на капіталістичних та державних підприємствах. Перші роки після створення, Соціальна Рада мала дорадчий голос, але потім здобула вирішальний голос, у рамках її компетенції.

Розвиток управлінської структури корпорації відрізняє велика гнучкість та здатність перебудовуватися зі зміною зовнішніх та внутрішніх умов. Розвивається вона при цьому переважно по еволюційному принципом, не ліквідуючи наявні служби, а розділяючи їх за функціями та надбудовуючи вищі рівні координації.

Кілька слів про специфічні причини феноменального успіху Мондрагона. Крім ролі особистості Арізмендарріете, що багато західних оглядачів ставлять на перше місце, вони вказують і на умови, в яких почала розвиватися федерація. А саме, в умовах закритості від зовнішньої конкуренції зважаючи на ізоляцію франкістського режиму. Не було при цьому звичайно і західних інвестицій. Але кооперативні об’єднання, як показує досвід (і не тільки іспанській), здатні ефективно використовувати внутрішні ресурси і давати значно більшу віддачу на вкладені кошти, ніж підприємства капіталістичні. До часу падіння фашистського режиму, коли Іспанія відкрилася для західної економіки, кооперативи Мондрагон вже набралися сили, налагодили конкурентоспроможне виробництво і змогли витримати тиск західного імпорту.

«Ненаситне панування капіталу веде суспільство до занепаду. Щоб запобігти цьому, пропонується оновлення суспільного устрою. Індивідуалістичний лібералізм з його партійним пануванням пропонуємо замінити професійно-становим устроєм. Це усунуло б протиборство між класами і станом боротьби всередині суспільства. Професійно-станові об’єднання мають перебрати функції політичних партій. Їхня користь має полягати в тому, що тоді як система партій базується на протистоянні, становий устрій міг би його подолати і привести до гармонії та взаємного співробітництва в усьому суспільстві. Щодо держави й економіки, то вирішальна сила належить не якійсь одній партії чи навіть коаліції партій, а всім працюючим, які повинні бути захищені в професійних об’єднаннях. Ці об’єднання слід організовувати не за соціальним статусом, а за суспільними функціями, тобто в рівних професійних корпораціях будуть зарепрезентовані окрім працівників також і працедавці, так що при виконанні державних функцій професійно-станові об’єднання закономірно усунули б антагонізм «працедавець—працівник». У центрі уваги є не інтерес якогось одного класу, а інтерес професійного стану і над усіма професійними станами — добро всього суспільства і держави«. Данилів Володимир Юрій. Солідарність і солідаризм. Київ: KM Academia, 2000. с. 140—141).

Добавить комментарий